Εκθεσιακός χώρος - V.I.A.T.I.C.U.M.

L.T.T.A. MALTA – SEARCH: K9 AND TECHNICAL EQUIPMENT/COLLAPSED STRUCTURE RESCUE/ROPE RESCUE/BASIC RESCUE/LOGISTIC AND MANAGEMENT

Published: 28 Αυγούστου, 2022

View Gallery

E.F.R.U. – Malta

Published: 28 Αυγούστου, 2022

View Gallery

L.T.T.A. MALTA – LOGISTIC AND MANAGEMENT/SEARCH: K9 AND TECHNICAL EQUIPMENT/BASIC RESCUE – 2022

Published: 28 Αυγούστου, 2022

View Gallery

UCRS

Published: 29 Ιουλίου, 2022

View Gallery

OPVE

Published: 29 Ιουλίου, 2022

View Gallery

Serve On

Published: 29 Ιουλίου, 2022

View Gallery